Ronja FK

Ronja FK är en ideell förening, som arbetar aktivt med integrations- och jämställdhetsfrågor för barn och ungdomar med fotboll som verktyg.

Ronja FK är uppdelad i två verksamhetsområden:

• Ronjabollen / Drive-in – Integration med fotboll som verktyg

• Ronja Akademi – Jämställdhet inom idrott

Ronjabollen

Ronjabollen är ett fotbollsprojekt, finansierad av arvsfonden, för tjejer i åldrarna 8-15 som bor i resurssvaga områden i Uppsala. Ronjabollen vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på fritiden, hitta en idrottsförening som passar dem och få en meningsfull fritid. Syftet med Ronjabollen är att öka delaktighet och handlingsutrymme för tjejer som lever långt ifrån idrottsrörelsen.

Drive-In

Drive-in är ett fotbollsprojekt, i samarbete med Mittpunkten, för killar i åldrarna 8-25 som bor i Gottsunda. Ändamålet med projektet är att arbeta i förebyggande syfte för ungdomar som saknar en meningsfull fritid, och/eller riskerar att hamna i ett utanförskap. Därför är aktiviteterna förlagda på lördagskvällar.

Ronja Akademi

Ronja Akademi är för tjejer i åldrarna 12-15 som är aktiva i en fotbollsförening och vill satsa mer på fotbollen. Syftet är att verka för en mer jämställd idrott i Uppland.

 

För att anmäla dig och få information om tid och plats kan du ringa, smsa eller skicka ett mail till TRIS och Ronjabollen.
Mobil: 0735-067545
Mail: [email protected]

Vill du att vi besöker din skola och berättar mer eller vill du komma i kontakt med oss ledare? Är du förälder eller lärare? Kontakta då projektansvarig:
Sevana Bergström
0736-426447
[email protected]