Nå- vidare

Ett gruppmaterial med syfte att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland unga med en intellektuell funktionsnedsättning. 

Nå- vidare gruppmaterial riktar sig främst till personal på grundsärskolor och gymnasiesärskolor men kan med fördel användas inom andra områden
såsom exempelvis daglig verksamhet. Gruppmaterialets första del
syftar till att ge en grundläggande bakgrund för att lättare kunna förstå
och synliggöra ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som
utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Gruppmaterialets andra del består av gruppövningar uppdelade på
åtta träffar samt tips för en avslutningsträff. Gruppmaterialet ska ses
som en bank av övningar där den som är gruppansvarig har möjlighet
att anpassa träffarna utefter de aktuella deltagarna.

TRIS erbjuder både handledning och utbildning kring användandet av
detta gruppmaterial; för mer information kontakta TRIS via [email protected]

Beställ Nå- vidare gruppmaterial nedan

(Klicka här för faktura)

Submit