Bli medlem


TRIS har som målsättning att på olika sätt förebygga och öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck i samhället. Vi tar ett starkt avstånd mot traditioner, sedvänjor och kulturella
uttryck som på olika sätt kränker framförallt flickor och unga kvinnor inom familjer och
grupper som praktiserar eller ställer sig bakom hedersrelaterade normer och värderingar.

Var med i TRIS kamp om kvinnors och barns rättigheter! Bli medlem och skänk gärna en gåva. Alla TRIS intäkter går oavkortat till TRIS förebyggande arbete.

Vår dataskyddspolicy för medlemsuppgifter.

Submit