Livscirkeln för kvinnor

Livscirkeln är en verksamhet för dig som är över 18 år och som får etableringsbidrag från Arbetsförmedlingen. Hos oss träffas vi 1-3 gånger i veckan och har teoretiska och praktiska gruppträffar, individuella samtal och åker på studiebesök till olika verksamheter.

Vi vill tillsammans med dig skapa möjlighet så att du får mer inflytande över ditt liv! Ett sätt att få mer inflytande är genom att få lära sig mer om det svenska samhället och få möjlighet att bli självförsörjande. I Livcirkelprogrammet förbereder vi dig mentalt och praktiskt för hur du tar dig vidare till att söka arbete, utbildning eller starta eget företag. Genom att du får en egen inkomst och kunskaper om dina rättigheter är vi övertygade om att du får större möjligheter att påverka din framtid.

Under programmets tid får du även möjlighet att göra praktik hos en arbetsplats eller få stöd med fortsatta studier för att nå dina mål. Under hela praktiken erbjuds du handledning och stöttning av en coach.

Förutom detta så gör vi även hälsofrämjande aktiviteter tillsammans, såsom testa på att träna tillsammans. Du får också en chans att vidga ditt sociala kontaktnät och att utbyta erfarenheter med andra deltagare som är i liknande situation som dig.

  • Är du kvinna 18 år och över?
  • Har du grundskolekompetens?
  • Vill du tillsammans med andra kvinnor få möjlighet att lära dig mer om samhället?
  • Vill du få insyn i arbetsmarknaden och hur man skaffar jobb?
  • Vill du lära dig mer om vilka utbildningar det finns?
  • Vill du besöka olika arbetsplatser och få en egen coach som stöttar dig i din utveckling?
  • Vill du testa på att arbeta hos en arbetsgivare och lära dig hur det fungerar på en svensk arbetsplats?

Då ska du ta kontakt med oss på TRIS:
Mail: [email protected]
Telefon: 0774-406 600

gruppbild grupptraff-2 img_0120 img_0141 img_0218 img_1015