Lilla rummet träffpunkts- och läxhjälpsverksamhet

Lilla rummet

Lilla rummet träffpunkts- och läxhjälpsverksamhet

Lilla rummet läxhjälp och träffpunkt är en verksamhet som erbjuder strukturerad läxhjälp. Vid varje tillfälle får deltagaren en egen läxhjälpare som bara hjälper denna deltagare. Våra läxhjälpare är en blandning av studenter från olika ämnesområden, yrkesverksamma och pensionärer. Vid varje läxhjälpstillfälle äter läxhjälpare och deltagare middag tillsammans och sedan har vi tjejgruppsverksamhet där vi diskuterar olika aktuella ämnen. Dessa ämnen kan vara allt ifrån kärlek till hur man hittar en bostad. Deltagarna är alltid välkomna även om de inte har läxor och istället vill se en film, pyssla eller bara umgås med nya och gamla vänner. Vid läxhjälpstillfällena finns det en socionom/kurator på plats för enskilda samtal.

 

Syfte med projektet

Syftet med Lilla rummet läxhjälp och träffpunkt är att förbättra vår målgrupps förutsättningar att klara nuvarande och framtida studier och genom detta på sikt utöka deras handlingsutrymme. På Lilla rummets läxhjälp och träffpunkt finns det även möjligheter till att knyta nya sociala kontakter och därmed även utöka sitt sociala nätverk. Syftet med träffpunkten är att vår målgrupp ska få utrymme att diskutera ämnen som är aktuella just för dom.

Mål med projektet

Målet med projektet är bland annat att våra deltagare ska:

 • Klara grundskolan och/eller gymnasieskolan med godkända betyg.
 • Få möjlighet till läxläsning efter skoldagens slut i en form som är tillgänglig för målgruppen.
 • Få tillgång till fritidsaktiviteter.
 • Få en ökad psykisk och fysisk hälsa.

Vad har hänt hittills i verksamheten sedan starten?

Lilla rummets läxhjälp och träffpunkt har funnits i 8 terminer. Nedan följer en prognos över Lilla rummet läxhjälp och träffpunkt för 2016:

 • Antal tillfällen 2016: 48 st
 • Antal deltagare i snitt 2016: 26 st
 • Antal ideella i snitt/träff 2016: 14 st
 • Antal ideella timmar våren och sommaren 2016: 446 timmar
 • Antal deltagare tjejgrupp i snitt 2016: 16 st
 • Antal enskilda samtal i snitt/träff 2016: 3 st

 

Samarbetspartners och finansiärer

 • Uppsala kommun
 • Skandia, Idéer för livet
 • Natur & Kultur
 • Lars Hiertas stiftelse
 • Vasakronan
 • Stadsbiblioteket Uppsala

 

Aktuellt

Lilla rummet läxhjälp och träffpunkt är varje tisdag mellan 15.30 och 20.00 och onsdagar mellan 16.30 och 18.30 (31/1 – 30/5 2017). Läs mer här! 

Vill du ställa upp som läxhjälpare? Kontakta oss då på [email protected]!

 

Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 6
Slide 6
Slide 7
Slide 7
Slide 8
Slide 8
Slide 9
Slide 9
Slide 10
Slide 10
Slide 11
Slide 11
Slide 12
Slide 12
Slide 13
Slide 13