TRIS metod & utbildning

TRIS metod & utbildning är ett projekt som arbetar mot framförallt socialtjänst och socialnämnd i Dalarnas, Västerbotten och Norrbottens län. Projektet arbetar för att öka kunskapen om hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Inom projektet tas även en metod fram för att kartlägga hedersvåldsutsatthet bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning.

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten bland socialhandläggare och socialnämnder om hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Projektet syftar också till att ta fram en metod för att kartlägga om en person utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld som även är anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Mål med projektet

Målet med projektet är att genom utbildningar och föreläsningar tillgodose socialhandläggare och socialnämnd ökad kunskap och/eller fördjupad kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Målet är också att ta fram en metod för att kartlägga om en person utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld som även är anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vad händer efter projekttiden?

Efter projekttiden kommer metoden för att kartlägga hedersvåldsutsatthet bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning att spridas och användas inom TRIS egna verksamhet. Vidare har TRIS påbörjat samtal med myndigheter och forskare om det fortsätta arbetet med kartläggningsinstrumentet.

Samarbetspartners och finansiärer

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Östergötland och samarbetar med bland annat Länsstyrelsen Dalarna, Västerbotten och Norrbotten.