Kompetensteamsprojekten

Kompetensteamsprojekten var två projekt vars målgrupp är yrkesverksamma från olika yrkesgrupper, myndigheter och enheter som i sitt arbete möte personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Syftet är att under erbjuda deltagarna kostnadsfri fortbildning inom området hedersrelaterat förtyck och våld med särskild inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Målet är att kompetensteamen ska finnas kvar även efter projektåret och då fungera som en resurs för kommunen/länet. Kompetensteamsprojekten bedrevs i Uppsala, Järfälla samt Skåne län.

Under projekttiden har kompetensteamen erbjudits en mängd fortbildningsseminarier, konferenser och utbildningsdagar och workshops. Dessa har behandlat grundläggande teorier och aktuell forskning om hedersrelaterat förtryck och våld, hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, Söderhamnsmodellen, skolans möjligheter och begränsningar, könsstympning, särskolor och särgymnasiers uppgift och arbete, socialtjänstens arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Skåne samt hur en arbetsplats kan ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld som är anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Förutom TRIS egna föreläsare så har projektet även haft gästföreläsare så som Iman Hussein, Marlene Stenman, Petra Blom Andersson samt kvinnofridssamordnare från Hörby, Lund och Malmö.

Kompetensteamsprojektet  avslutades under hösten 2014. Kompetensteam Uppsala kommer att fortsätta genom Länsstyrelsen Uppsala som fortsättningsvis kommer att vara den som är sammankallande till möten, konferenser, utbildningsdagar m.m. Arbetet med kompetenteam Uppsala fortsätter genom Länsstyrelsen Uppsala under nästkommande år. För kompetensteam Järfälla är TRIS förhoppningar att kompetensteamet kommer att leva kvar utifrån det befintliga hedersnätverket i Järfälla. Kompetensteam Skåne kommer genom ett initiativ av utbildningsförvaltningen samt kvinnofridssamordnaren i Malmö att fortsätta inom dessa verksamheter.

Kompetensteam Skåne var finansierat av Länsstyrelsen Skåne och Kompetensteamsprojektet i Uppsala och Järfälla var finansierad av Länsstyrelsen Östergötland.