Jourtelefon för yrkesverksamma

TRIS har i över 13 år arbetat förebyggande och akut mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi vänder oss dels till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, dels till dig som i din yrkesroll möter tjejer och kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.  TRIS är även den första organisationen i Sverige som har  spetskompetens kring hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Har du frågor och funderingar om TRIS eller behöver du råd och stöd i enskilda ärenden? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på vår nationella jourtelefon för yrkesverksamma. Vi som svarar har flera års erfarenhet av arbete med kvinnor, ungdomar och barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

TRIS jouren yrkes