Handledning till yrkessamma

I arbetet med personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det viktigt med handledning. TRIS har flera års erfarenhet av handledning med yrkessamma och studenter som arbetar och studerar inom området. TRIS erbjuder både handledning i samband med våra utbildningspaket, men kan även köpas till separat.

 

Arbetsplatspaketet 10-30 timmar

I arbetsplatspaketet erbjuder vi handledning till hela din enhet, antalet timmar beror givetvis på antalet medarbetare. Här handleder TRIS för hur arbetsplatsen kan fastställa uppföljningsbara mål och identifiera samverkansbehov. Det centrala för detta paket är hur arbetsplatsen kan effektivisera och arbeta rättssäkert vad det gäller personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Detta sker framförallt genom handledning i grupp där vi konsulterar kring enskilda ärenden.

 

Arbetsgivarpaketet 10-30 timmar

I arbetsgivarpaketet utbildar vi dig som arbetsgivare/gruppledare/enhetschef m.m. till att själv handleda era medarbetare. I arbetsgivarpaketet ingår både grund och vidareutbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck samt TRIS unika utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck hon unga med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Uppföljningshandledning 5-20 timmar

För bästa utdelning av TRIS utbildningar rekommenderas uppföljningspaketet. TRIS besöker då arbetsplatsen eller gruppen som gått vår utbildning och följer upp hur deltagarna hanterat deras nya kunskaper, om det påverkat deltagarnas arbete och om de funnit några dilemman i arbetet med målgruppen som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Inom uppföljningspaketet konsulterar vi även gruppen i enskilda ärenden, detta kan både ske i grupp och enskilt.

 

Det individuella paketet: 5 timmar+

I det individuella paketet lägger vi upp handledningen tillsammans med dig, detta utifrån dina behov, dina resurser samt dina tider. Det individuella paketet kan även köpas av grupper och enheter. Skillnaden mellan det individuella paketet och arbetsplatspaketet är att det individuella paketet är mer skräddarsytt utifrån dig och din/er verksamhet.

 

För mer information, kontakta oss på:

Mobil: 0774- 406 600
Mail: [email protected]