För dig som vill prata

Känner du dig begränsad av din familj eller släkt? Utsätts du för hot och våld när du försöker göra dina egna val? Eller behöver du bara prata av dig? Då kan du alltid vända dig till oss på TRIS. Vi på TRIS lyssnar på dig och ger dig råd och stöd. Alla som jobbar på TRIS har tystnadslöfte och kommer inte att berätta för någon annan om vad du säger. Skulle du vara i fara diskuterar vi tillsammans vad vi ska göra. Vi hjälper dig att ta kontakt med socialtjänsten eller kuratorn i din skola och följer gärna med dig om du vill det.

Hur får jag hjälp?

På TRIS jobbar socionomer med lång erfarenhet av att arbete med ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har hjälpt många som kanske är i samma situation som du. Det kan till exempel handla om ungdomar som är rädda för att bli bortgifta, som inte får ha pojkvän/flickvän eller som inte får vara ute med sina kompisar.

Vad gör TRIS?

  • lyssnar på dig
  • följer med till socialtjänst, skola, polis, sjukhus, m.m
  • erbjuder dig samtalsgrupper där du får hjälp med det du varit med om
  • från och med 2014 kommer vi att ha ett skyddat boende där du kan bo tills din situation bli bättre

Telefonnummer: 0774-406 600
Viber: 076-265 50 07

TRIS jouren