TRIS Läxhjälp och träffpunkt

TRIS läxhjälp och träffpunkt ger tjejer i åldrarna 13 - 25 år möjlighet till läxhjälp, samtal om viktiga ämnen och social samvaro i en inspirerande och trygg miljö.

TRIS läxhjälp och träffpunkt ger tjejer i åldrarna 13 - 25 år möjlighet till läxhjälp, samtal om viktiga ämnen och social samvaro i en inspirerande och trygg miljö.

Två eftermiddagar i veckan bedriver TRIS läxhjälp och träffpunkt, där tjejer i åldrarna 13 - 25 år har möjlighet att få hjälp med läxor, samtala om viktiga ämnen och umgås med kompisar i en inspirerande och trygg miljö.

På plats varje vecka finns ett stort antal volontärer som erbjuder hjälp med deltagarnas läxor. Det finns även möjlighet för deltagarna att boka in samtal med en kurator som finns på plats.

Höstterminen 2019

Läxhjälpen och träffpunkten finns i centralt belägna lokaler i Uppsala.

Tider:

S FBarn och ungdomar