TRIS kulturaktiviteter för tjejer

TRIS organiserar kulturaktiviteter för tjejer i teater, konst, musik och dans samt även kulturupplevelser som museer, teatrar, biografer och musikevenemang.

TRIS organiserar kulturaktiviteter för tjejer i teater, konst, musik och dans samt även kulturupplevelser som museer, teatrar, biografer och musikevenemang.

TRIS erbjuder tjejer mellan 13 - 25 år att testa på olika former av kulturaktiviteter såsom teater, konst, musik och dans. Vidare erbjuds deltagarna att ta del av olika kulturupplevelser i form av att besöka museer, teatrar, biografer och musikevenemang. Alla aktiviteter är kostnadsfria och verksamheten utformas efter deltagarnas behov och önskemål.

Under 2019 kommer det bland annat erbjudas konstverkstad i samarbete med Barnens Å-hus i Uppsala, musikverkstad tillsammans med Fyrisgården, musei- och teaterbesök samt skrivarverkstad.

För anmälan och mer information,
kontakta oss på:
Tel. 076-265 50 07
E-post: info@tris.se
Eller skriv till oss på Instagram/Trisuppsala eller Facebook/TRIS, tjejers rätt i samhället.

S FBarn och ungdomar