TRIS lovaktiviteter

TRIS kostnadsfria lovaktiviteter i Uppsala ger tjejer som lever i en hederskontext trygghet och social samvaro under skolloven.

TRIS kostnadsfria lovaktiviteter i Uppsala ger tjejer som lever i en hederskontext trygghet och social samvaro under skolloven.

Varje lov arrangerar TRIS kostnadsfria aktiviteter i Uppsala för tjejer i åldrarna 13 - 25 år.

När skolan tar lov så blir tjejer som lever i en hederskontext ofta isolerade och har liten möjlighet att delta i sociala aktiviteter. Risken för tvångsäktenskap och våldsutsatthet ökar i samband med skollov.

Mot bakgrund av detta erbjuder TRIS kostnadsfria aktiviteter under samtliga lov för tjejer i åldrarna 13 - 25 år. TRIS erbjuder bland annat konstverksamhet, dans, Camp Ronja, läxläsning och träffpunkt. Vidare finns möjlighet för samtal med TRIS kurator under lovaktiviteterna

Inför varje lov uppdateras informationen om vilka aktiviteter som erbjuds.

För att anmäla sig till någon aktivitet, eller för att få mer information,
kontakta oss på:
Tel. 076-265 50 07
E-post: info@tris.se
Eller skriv till oss på Instagram/Trisuppsala eller Facebook/TRIS, tjejers rätt i samhället.

S FBarn och ungdomar