TRIS Historia

TRIS historia började år 2002, då startades TRIS av två systrar i Uppsala. Systrarna hade under uppväxten tjejkompisar som aldrig fick vara med på skolfester och klassresor. En kompis “försvann” och kom aldrig tillbaka. Det ryktades om att hon inte fick komma tillbaka till Sverige för att hon hade haft en pojkvän som hennes föräldrar inte accepterade. Efter den händelserna tog en av systrarna mod till sig och berättade för kuratorn på sin skola att en tjej i klassen var rädd för att bli bortgift. Kuratorn svarade att så gör man i vissa kulturer och att det kommer att gå bra. Det gick inte bra för klasskamraten. Hon fick aldrig någon hjälp.

Flera år senare mördades Fadime Sahindal i Uppsala. Året var 2002 och först efter denna tragedi vaknade Sverige och politiker började förstå hur allvarligt hedersrelaterat förtryck och våld är. TRIS grundades då behovet av ett förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Uppsalas skolor var stor. Lärare, skolsköterskor och kuratorer hade inte tillräckligt med kunskaper och erfarenheter och flickorna hade ingen att vända sig till.

TRIS är idag en av landets stora ideella organisationer som arbetar med resultatinriktade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS är även unik med att ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter av unga med intellektuell funktionsnedsättning som riskerar att utsättas för hedersvåld. Idag är TRIS en organisation öppen för unga kvinnor som lever med ett inskränkt livsutrymme och unga kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterad våld och förtryck. TRIS är även en ledande organisation i att ta fram och utveckla metodstöd för hur andra kan arbeta förebyggande mot hedersvåld.

2002 – TRIS – tjejer rätt i samhället grundas den 10 september.

2003 – TRIS blir arbetsgivare och en person blir anställd.

2004 – Donja-projektet startar i Uppsalas gymnasieskolor. Donja skapar möjligheter för elever att genom ett interaktivt lärande diskutera värdegrundsfrågor.

2005 – TRIS styrelsemedlem tilldelas det prestigefyllda priset för den man som arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor i Uppsala kommun.

2006 – TRIS blir inbjuden som sakkunnig till Nordiska Ministerrådet.

2008 – TRIS startar sitt projekt Lilla Rummet som idag är en etablerad verksamhet i organisationen. Lilla Rummet är ett förebyggande projekt för tjejer som lever med inskränkt handlingsutrymme.

2009 – Projekt Nå startar. Ett projekt som resulterar i Sveriges första kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck bland ungdomar på gymnasiesärskolan.

2010 – TRIS påbörjar samarbetet med gymnasiesärskolor i Göteborg och Malmö

2011 – TRIS framgångsrika projekt Ronja ser dagens ljus. Ronja är en koncept som genom idrott och hälsa arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Målet med Ronja är att introducera unga tjejer med inskränkt livsutrymme till ungdomsidrotten.

2012 – TRIS publicerar rapporten Trippelt utsatt – om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Rapporten är den första i Sverige som lyfter villkoren för unga med funktionsnedsättning. En nationella konferens som fokuserar på nämnda målgrupp anordnas av TRIS i september 2012.

2013 – TRIS mottar det prestigefyllda Fadimepriset samt Fryshusets och Ifs Eldsjälspris för sitt förebyggande arbete mot hedersrelaterad våld och förtryck.

2014

 

Share on Facebook1Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0Tweet about this on Twitter