Livscirkeln på Arbetsdepartementet

Igår var TRIS och Livscirkeln arbetsmarknad tillsammans med Arbetsförmedlingen Uppsala och Livscirkelns deltagare på Arbetsdepartementets konferens “Integrera mera”. Se inslaget där Integrationsministern, …

TRIS utbildar i Norrköping

Förra veckan var TRIS i Norrköping och höll i två halvdagars utbildningar för rektorer och skolpersonal från bland annat grundskolan och gymnasiesärskolan. …