Seminarium: Hur ska fler nyanlända kvinnor komma i arbete?

Hur kan myndigheter, anordnare och kommuner arbeta för att se till att nyanlända kvinnor och män får lika bra stöd? Vilka politiska insatser behövs för att förbättra etableringen för nyanlända kvinnor?

En ny granskning av Sveriges Kvinnolobby visar att kvinnor får mindre, sämre och senare stöd för etablering än män. Det satsas mindre på yrken där fler kvinnor arbetar, samtidigt som kvinnor har ett större ansvar för barn och hem. Hör mer om granskningen och om TRIS verksamhet Livscirkeln som ger stöd och handledning för kvinnor i etableringsuppdraget. Därefter följer ett samtal om vad som krävs för att säkerställa jämställd etablering och integration. Välkommen!

Medverkande:
MARLENE BURWICK, kommunstyrelsens ordförande (S)
FREDRIK AHLSTEDT, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (M)
SAMIRA MCHAITER, regionchef Rikshem Uppsala
YLLKA NUHIU, etableringssamordnare Arbetsförmedlingen
MARIET GHADIMI, verksamhetschef Tjejers rätt i samhället
ABIR, en av deltagarna i projektet Livscirkeln
Moderator:
CLARA BERGLUND, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby

Begränsat antal platser, anmäl dig här: https://magnetevent.se/Event/hur-ska-fler-nyanlanda-kvinnor-komma-i-arbete-14429/

Samtalet äger rum i Mallas sal kl. 17-18. Kaffe och fika från kl. 16.30. Välkommen!

Arrangörer: Sveriges Kvinnolobby, TRIS, tjejers rätt i samhället,Stadsbiblioteket i Uppsala.

Mer om TRIS projekt Livscirkeln som ger stöd och handledning för etablering för kvinnor: http://www.tris.se/livscirkeln-arbetsmarknad/

Mer om rapporten Snabbspår & stickspår som visar att nyanlända kvinnor missgynnas i etableringen: http://sverigeskvinnolobby.se/blog/rapport-snabbspar-stickspar

Kontakt: info@sverigeskvinnolobby.se

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0Tweet about this on Twitter