Risk- och skyddsbedömningar

TRIS har flera års erfarenhet av att arbeta med risk- och skyddsbedömningar. TRIS arbetar utifrån Socialstyrelsens bedömningsmetod FREDA och arbetar för att ta fram en risk- och skyddsbedömning som även inkluderar unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

TRIS bistår med risk- och skyddsbedömningar för bland annat skolor, socialtjänst och sjukvårdsenheter. Du som yrkessam är alltid välkommen att ringa till TRIS nationella jourtelefon för yrkesverksamma. Här får du tips, råd, vägledning, konsultation och stöd i ditt arbete med personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld .

TRIS jouren yrkes

 

Share on Facebook1Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0Tweet about this on Twitter