Konferens Livscirkeln och Ebbastegen

Den 31:a augusti medverkade TRIS i Uppsala Stadsmissions konferens om det gemensamma arbetet vi har haft med projekten Livscirkeln och Ebbastegen. Livscirkeln är TRIS arbetsmarknads- och integrationsprojekt för nyanlända kvinnor, där Arbetsförmedlingen i Uppsala är projektfinansiär. Temat för dagen var Nyckeln för en lyckad integration där huvudpersonerna var deltagarna och fokus låg mycket på praktik.

TRIS programpunkt för dagen, Jämställdhet och nyanlända kvinnors integration, presenterade Mariet Ghadimi. Där diskuterades bland annat hur olika normsystem och värderingar kan försvåra integration.

”Det finns en diskurs med vit överlägsenhet i samhället, där utlandsfödda kvinnor ses som ”den andre” med egenskaper som traditionell, beroende och passiv. TRIS erfarenhet är att individens motivation och möjligheter att ta aktivt ansvar för sin egen arbetsmarknadsintegration måste sättas i förhållande till brister i samhällsstrukturen. Det finns en bild av att värdsamhället är oproblematiskt och välfungerande inte minst beträffande arbetsmarknaden. Exempelvis tas lite hänsyn till den könssegregerade arbetsmarknaden med ojämlika villkor för kvinnor och män. Detta problematiseras sällan i förhållande till möjligheten för kvinnor med utländsk bakgrund och deras möjligheter till egen försörjning.”

Mariet menade att integration inte är en process där bara den nyanlända säger ”ja” utan att det krävs från båda parter en vilja till förändring och acceptans. Av de 37 personer som hade svarat på utvärderingen för konferensen hade 35 uttryckt att det varit mycket nöjda med Mariets föreläsning och flera hade velat höra mer.

Denna konferens var en avslutning på ett tvåårigt samarbete mellan TRIS och Uppsala Stadsmission av de två gemensamma projekten. Vi på TRIS vill tacka Uppsala Stadsmission för den här tiden och för ett gott samarbete.

Under konferensen meddelade TRIS att vi kommer att publicera en metodhandbok för Livscirkelprogrammet vilken kommer att komma ut nu under hösten. Vidare informerade TRIS om att vi kommer att fortsätta med Livscirkeln och vidareutveckla ett steg två och tre som en fortsättning av vårt metodprogram.

Om du som arbetsgivare eller politiker är intresserad av att veta mer om utvecklingen av projektet och hur du kan vara med och bidra, till exempel genom praktikplats, så hör av dig till oss på info@tris.se!

img_1015img_0911 img_0918 img_0930 img_0940 img_0947 img_0955 img_0961 img_0985 img_0994 img_1003 img_1008

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0Tweet about this on Twitter