Konferens Livscirkeln och Ebbastegen

Den 31:a augusti medverkade TRIS i Uppsala Stadsmissions konferens om det gemensamma arbetet vi har haft med projekten Livscirkeln och Ebbastegen. Livscirkeln är TRIS arbetsmarknads- och integrationsprojekt för nyanlända kvinnor, där Arbetsförmedlingen i Uppsala är projektfinansiär. Temat för dagen var Nyckeln för en lyckad integration där huvudpersonerna var deltagarna och …