Nu är publikationerna här!

Äntligen är alla publikationer som tagits fram inom TRIS projekt Nå- vidare klara och tryckta!! Stort tack till alla som gjort detta möjligt, och inte minst tack till Arvsfonden och till vår handläggare Susann Arnehed som trott på oss och gjort detta möjligt!! Publikationerna kommer man kunna ladda ner och …

Fadimedagarna 2016

Tillsammans hedrar vi Fadime Den 21 januari 2016 är det 14 år sedan Fadime Sahindal, 26 år gammal, blev brutalt hedersmördad av …